Kategorie: Sociálně patologické jevy

Kde hledat pomoc v Turnově?

Bezdomovectví Osoby bez domova mohou využít pomoci prostřednictvím pracovníků odboru sociálních služeb Městského úřadu Turnov nebo po domluvě se strážníky Městské policie Turnov. Ti jsou nápomocni při umístění osob bez domova do azylového domu, denního centra či noclehárny v Liberci...