O nás

Informační centrum pro mládež Turnov (založeno v roce 2013) je místo, kde se dají hledat informace a trávit volný čas.

Informační centrum pro mládež (ICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.

Dále se zde mohou realizovat originální nápady všeho druhu – mladí mají možnost organizovat v ICM své akce (přednášky, vystoupení, …) nebo během výtvarných dílen tvořit fantastické výrobky. Turnovské ICM funguje také jako pohodlný kout, v němž se příjemně tráví volná odpoledne s přáteli.

Pravidelně zde pořádáme cestovatelské přednášky (Cestovatelské čtvrtky), besedy o studiu a práci v zahraničí, výtvarné a jiné workshopy. Odpoledne se v sálku ICM schází otevřený klub mládeže. Jednou týdně se v sálku setkává Magicový klub mladých hráčů karetní fantasy hry Magic the Gathering. V kanceláři ICM poskytujeme informace podle Jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR v duchu nové Evropské charty informací pro mládež (2018).

Pokud nenajdete vše, co potřebujete, na webu, poskytujeme informace také telefonicky, e-mailem či osobně v našem centru.

Naší zastřešující, metodickou, kontrolní a koordinační institucí je Národní informační centrum pro mládež, z. s.

Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) bývalo jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání (www.nuv.cz), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním se nazývá od roku 2008.

Od roku 2020 byl NÚV sloučen s další organizací a pro NICM v nástupnické organizaci nebylo místo. Nově vznikla nezisková organizace Národní informační centrum pro mládež, z.s.

Zdroj: www.nicm.cz, fb NICM