Kategorie: Vzdělávání v ČR

Poznej chartu! Pátý princip: PODPORA

Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká? Informace poskytované Informačními centry pro mládež mají podporovat samostatnost mladých lidí. Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační...

Poznej chartu! Druhý princip: DOSTUPNOST

Druhým principem Evropské charty Informací pro mládež je DOSTUPNOST informací a informačních služeb. Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi. Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná a viditelná. Poskytované...

Světový den pro rozvoj informací!

24. 10. je Světovým dnem pro rozvoj informací! Víte, že poskytování informací mladým lidem má svá pravidla? Česká republika je jednou ze zemí, která se zavázala dodržovat principy Evropské charty informací pro mládež. Víte co to znamená? Žijeme v době,...