Informační centrum pro mládež Turnov

Noc fantazie v knihovně 2022

Z pátka na sobotu proběhl další ročník Noci fantazie v knihovně, letos zaměřený na Marvel Cinematic Universe. Akce začínala přednáškou Šimona Pečenky Dotek hypnózy. Dozvěděli jsme se o hypnóze nejen co je pravda a co mýtus a s jakými...

Stezka odvahy!

Parlament mládeže města Turnova pořádá v úterý 1. 11. 2022 stezku odvahy pro děti. Akce začíná v 16:30 malováním na obličej a do 19:00 bude probíhat opékání buřtů v cíli.